Mohyly, runové kameny a kostel v Jellingu

Mohyla, Jeling, Dánsko
Severní mohyla v Jellingu

Mohyly, runové kameny a kostel v Jellingu jsou na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO zapsány od roku 1994 Runové kameny se nacházejí ve dvoře jellingského kostela mezi dvěma velkými mohylami. Celý tento soubor je svědectvím doby přechodu tehdejších skandinávců od pohanství ke křesťanství.

Runové nápisy na obou kamenech patří k nejznámějším v Dánsku. Na starším kameni, který nechal kolem roku 955 vztyčit první dánský král Gorm Starý, je zřejmě nejstarší písemná zmínka názvu Dánska nalezena v samotném Dánsku. Na druhém, mladším a větším kameni je nápis „Harald král postavil tento kámen na počest Gorma, otce svého, a Thyry, matky své. Harald, jenž dobyl celé Dánsko a Norsko, jenž křtil Dány“, který zde nechal zhotovit král Harald I. Modrozubý kolem roku 965 a který svědčí o narůstajícím vlivu křesťanství v této oblasti.

Mapa Dánska - Jelling
Mapa Dánska s vyznačením polohy města Jelling